سوالات متداول

استاندارد انتخاب فونت و سایز فونت کتاب چگونه است ؟ طبیعتا انتخاب فونت و نوع آن، سایز و سایر ویژگی های فونت بسته به محتوا، گروه سنی مخاطبین، موضوع کتاب و با نظر واحد صفحه آرایی تعیین می شود. همواره انتخاب فونت، نوع آن و سایز مناسب برای قطع های مختلف کتاب معظلی و مشکلی […]

می خواهم نوشته هایم را به چاپ برسانم یکی از بزرگترین مشکلات پیش روی اهل قلم،  نویسندگان،  مولفان، مترجمان،  شاعران، محققان و پژوهشگران و منتقدان نداشتن اطلاعات کافی از حوزه چاپ و نشر است به نحوی که همه آنها پس از مدتهای طولانی که برای تولید یک اثر صرف می کنند، نمی توانند آنطور که […]